Isea 2022 - Possibles

Extended Program

Extended Program

15/06/2022 16:00-20:00h

Sons en Causa – Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona

Price: Free / Gratuïta

Sound, as part of its intangible cultural heritage, is seriously threatened in many parts of the world. That is why the Sons en Causa project records the sound heritage of some Latin American cultural contexts where, due to economic growth, irreversible changes are expected in the short and medium term in the environmental surroundings.

Starting with Sons en Causa, on June 15 we propose a multifocal installation of eight speakers in the courtyard of the Barcelona Biomedical Research Park. In this case, one of the main features is that these sound recordings have been chosen by an artificial intelligence with multilayer perceptrons.

The proposal includes different activities:

  • 16h – Dissemination session for schools and teaching centers.
  • 17:30h – Open tour of the facility.
  • 20h – Improvisation session open to the public between local musicians, distant musicians and eight improvising computer agents; all acting on the responses of an oracle deployed on a remote IBM quantum computer.

A project from Orquestra del Caos with Lina Bautista, Josep Manuel Berenguer, Gonzalo Biffarella, Anna Gatz, Carlos Gómez, Mathias Klenner, Luis López Casero and Ginebra Raventós. 


El so, com a part del patromini cultural immaterial, està seriosament amenaçat en molts indrets del món. És per això que el projecte Sons en Causa registra el patrimoni sonor d’alguns contexts culturals llatinoamericans on, degut al creixement econòmic, es preveun canvis irreversibles a curt i mitjà termini en l’entorn medioambiental.

A partir de preses de Sons en Causa, el pròxim 15 de juny proposem una instal·lació multifocal de vuit altaveus al pati del Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona. En aquest cas, una de les principals particularitats és que aquestes preses de so han estat escollides per una intel·ligència artificial amb perceptrons multicapa.

La proposta inclou diferents activitats:

  • 16h -Sessió divulgativa per a escoles i centres docents.
  • 17:30h – Visita oberta de la instal·lació.
  • 20h – Sessió oberta al públic d’improvisació entre músics locals, músics distants i vuit agents computacionals improvisadors; tots actuant en funció de les respostes d’un oracle implementat en un ordinador quàntic remot d’IBM.

Un projecte d’Orquestra del Caos amb Lina Bautista, Josep Manuel Berenguer, Gonzalo Biffarella, Anna Gatz, Carlos Gómez, Mathias Klenner, Luis López Casero i Ginebra Raventós. 

Supported by / Amb el suport de:


Links to know more about the project / Enllaços d’interès per conèixer més sobre el projecte:

https://sonoscop.net
https://www.ub.edu/masterartsonor/

Venue

  • Parc de Recerca Biomèdica

Carrer del Doctor Aiguader, 88, Barcelona

⟵ Return to Extended Program

Sign up to make sure you never miss a deadline and have direct access to materials related to the ISEA2022 Conference.

Keep me updated

UOC CCCB Centre d'art Santa Mònica logo new art foundation Hac Te (Hub d'Art, Ciència i Tecnologia) Logo Macba Ajuntament de Barcelona Barcelona Capital Cultural i Científica logo institut ramon llull

Go to top