Isea 2022 - Possibles

Activity

15/06/2022-29/06/2022

IED – Hemeroteca Digital

HEMEROTECA DIGITAL - POSSIBLES collects the news that happened in supposed futures with the aim of exploring situations and speculating on events, observing through them the capacity of design and the repercussion that it has on the construction of our continuous future / present. / HEMEROTECA DIGITAL - POSSIBLES recull les notícies succeïdes en suposats futurs amb l'objectiu d'explorar situacions i especular successos, observant a través d'ells la capacitat del disseny i la repercussió que aquest té en la construcció del nostre futur / present continu.

15/06/2022 - 19/06/2022 21:30h

TNC – Xerrades a la fresca

Les Xerrades a la fresca are summer dialogues that will take place in the bar-peristyle of the TNC / Les Xerrades a la fresca són diàlegs d’estiu que es realitzaran al bar-peristil del TNC

13/06/2022 12:00h

(Canceled) BSC – Todos los museos son novelas de ciencia ficción

Fernando Cucchietti (BSC researcher) and Fernando Rapa Carballo (designer) will recount their experience in Todos los museos son novelas de ciencia ficción, and will present the work specifically commissioned for the book/exhibition. / Fernando Cucchietti (investigador BSC) i Fernando Rapa Carballo (dissenyador) relataran la seva experiència a Todos los museos son novelas de ciencia ficción i presentaran l'obra comissionada específicament per al llibre/exposició. 

04/06/2022 19:00h

LaserTalk Leonardo- Valencia: Futuros Pasados. ACTS en Valencia.

María José Martínez de Pisón, founder of the "Laboratorio de Luz" research group at the UPV, and Anna Mateu, editor-in-chief of the magazine Mètode and professor at the UV, will introduce us to the recent history of the relationship between art and science from these projects. / María José Martínez de Pisón, fundadora del grup de recerca “Laboratori de Llum” de la UPV, i Anna Mateu, redactora en cap de la revista Mètode i professora de la UV ens introduiran la recent història de les relacions art i ciència des d'aquests projectes.

31/05/2022 19:00h

ACVIC – Art Generatiu i Interactiu, xerrada d’Anna Carreras

Interactive installations and generative art invite the programming of algorithms, the construction of mechanical inventions or electronic circuits. / Les instal·lacions interactives i l'art generatiu conviden a programar algoritmes, construir invents mecànics o circuits electrònics.

10/06/2022 10:15h

Hangar – Introducing Arc-hive

"Introducing Arc-hive" is a presentation by Antonio Gagliano and Luciana Della Villa, part of the Hangar team, in the areas of Research and Knowledge Transfer and Communication respectively, in order to to introduce the European Arc-hive project, its fundamental objectives and challenges, and to open up the collective research process carried out. / "Introducing d'Arc-hive" és una presentació a càrrec d'Antonio Gagliano i Luciana Della Villa, formant part de l'equip de l'Hangar, en  les àrees de Recerca i Transferència de Coneixement i Comunicació respectivament, per tal d'introduir el projecte europeu Arc-hive, els seus objectius i desafiaments fonamentals, i obrir el procés de recerca col·lectiva dut a terme.

13/06/2022 - 16/06/2022

CITM UPC – VastWaste

VastWaste - VR based art installation; VastWaste - Conversation with Ozge Samanci and Jack Burkhardt

14/06/2022 18:00h

Hangar – Presentació del documental On-the-Fly

{on-the-fly} is a documentary that offers a glimpse into the practice of live coding and its community, a look at algorithmic performance where, with a single typo, everything can go wrong! / una mirada a una performance algorítmica on, amb un sol error tipogràfic, tot pot sortir malament!

15/06/2022 22:30h

Drone’s Show – Espectacle de Drons (Flock Drone Art Barcelona)

Closing ISEA2022 Barcelona, the night of June 15, from 10:30 pm, Flock Drone Art Barcelona will offer a drone show open to the public at Platja del Somorrostro. Combining technology, lights and electronic music, a set of synchronized drones, this will be the first drone's show offered fin the city of Barcelona. The an aerial show of unique shapes and figures./ Com a clausura a l'ISEA2022 Barcelona, la nit del 15 de juny, a partir de les 22:30h, Flock Drone Art Barcelona oferirà un espectacle de drons obert a tot el públic a la Platja del Somorrostro.

Llotja

18/05/2022 12:00h

La Llotja – Possibles i impossibles: una mirada des de l’art i el disseny especulatiu. Conferència a càrrec de Pau Alsina (Online)

The aim of this talk is to share some reflections on the role of design as a builder of worlds, possible or impossible, probable or unlikely, in connection with the event that will take place this year 2022, in Barcelona and 11 other cities, ISEA, International Symposium of Electronic Arts. / L'objectiu d'aquesta xerrada és compartir algunes reflexions clau al voltant del paper del disseny com a constructor de mons, possibles o impossibles, probables o improbables, en connexió amb l'esdeveniment que tindrà lloc aquest any 2022, a Barcelona i 11 ciutats més, l'ISEA, International Symposium of Electronic Arts.

June 11 and 12

PLANTA (Fundació Sorigué) –  ‘CALL OUT’,  Abel Korinsky & Orhan Kavrakogl

PLANTA is a place for talent and creativity in a business environment. It combines modern art, architecture, knowledge and landscape and it is the intersection between the Sorigué group and Fundació Sorigué. / PLANTA és un lloc per al talent i la creativitat en un entorn empresarial. Combina art modern, arquitectura, coneixement i paisatge i és la intersecció entre el grup Sorigué i la Fundació Sorigué.

June 10 to 18

ESPRONCEDA – DIGITAL AWARENESS. From education to social impact and human identity

ESPRONCEDA – Institute of Art & Culture – organizes a major exhibition and workshops in collaboration with national and international artists/entities, curated by Alejandro Martín and available also online in Espronceda virtual / ESPRONCEDA – Institute of Art & Culture – organitza una gran exposició i tallers en col·laboració amb artistes/entitats nacionals i internacionals, comissariat per Alejandro Martín i disponible també online a Espronceda virtual.

march 2022 - nov 2022

Xarxa de Biblioteques Municipals – Altres Veus

Altres Veus is a series of lectures in libraries and live interviews, via the @bibliotequesXBM Instagram channel, to discuss current issues with experts. / Altres Veus és un cicle de conferències a les biblioteques i entrevistes en directe, pel canal Instagram de @bibliotequesXBM, per tractar temes d’actualitat amb experts.

jan 2022 - nov 2022

Xarxa de Biblioteques Municipals – Exposició 100 anys de ciència-ficció

One hundred years ago, the science fiction genre as we know it today was born, and this exhibition shows, with a lot of graphic support, the history of the genre in literature, cinema and television, from its first precedents until today. day. / Fa cent anys va néixer el gènere de ciència-ficció tal i com el coneixem avui dia, i en aquesta exposició es mostra, amb molt de suport gràfic, la història del gènere en literatura, cinema i televisió, des dels seus primers precedents fins avui dia.

jan 2022 - nov 2022

Xarxa de Biblioteques Municipals – Exposició l’ètica de les màquines

Machine Ethics is a traveling and participatory pop-up exhibition aimed at exploring the complexities and ethical and social challenges associated with the impact of the use, design and development of intelligent systems in everyday life. / màquines és una exposició pop-up itinerant i participativa orientada a explorar les complexitats i els desafiaments ètics i socials vinculats a l'impacte de l'ús, disseny i desenvolupament de sistemes intel·ligents en la vida quotidiana

12/05/2022 17:00-18:00h

ESDi School of Design – Medusa Alga Laguna (Online)

Artist Tue Greenfort talks about his participation at the Venice Biennale 2022. Moderated by Christian Alonso (ESDi School of Design-University Ramon Llull).  / L'artista Tue Greenfort parla de la seva participació a la Biennal de Venècia 2022. Moderat per Christian Alonso (ESDi School of Design-Universitat Ramon Llull).

Pere Vivas

5/5/2022

Museu de Ciències Naturals de Barcelona – EN RESIDÈNCIA

This activity is part of the process of creating Martí Madaula EN RESIDÈNCIA at the Institut Vapor del Fil, where a group of 1st year ESO students from the Institut Vapor del Fil (Sant Andreu) and their teachers take part. / Aquesta activitat forma part del procés de creació de Martí Madaula EN RESiDÈNCiA a l’Institut Vapor del Fil, on participen un grup d’alumnes de 1r d’ESO de l’Institut Vapor del Fil (Sant Andreu) i les seves docents.

May 26 to July 23

Cal Massó – Beep Collection: Origins

This exhibition will bring together the latest digital artworks incorporated into the .BEEP {collection;} and show the result of one of the production grants awarded by ISEA2022 / Aquesta mostra reunirà les darreres obres d’art digital incorporades a la .BEEP {collection;} i mostrarà el resultat d’una de les beques de producció atorgades per ISEA2022

10/06/2022 - 16/06/2022 19:00h

CosmoCaixa – Projeccions in the planetarium

Collection of three of the projections presented at the CosmoCaixa planetarium within the NEO program / Recull de tres de les projeccions presentades al planetari de CosmoCaixa dins del programa NEO.

 

07/06/2022 18:00 - 19:30h

EDIVI – Joves, visió i futur

The EDIVI network proposes a meeting about design focused on people and the planet as a key to a sustainable future, in the context of the European Year of Young People / La xarxa EDIVI proposa una trobada sobre el disseny centrat en les persones i en el planeta com a clau per a un futur sostenible, en el context de l’any europeu de la gent jove. 

 

20/04/2022 - 05/06/2022

Sala Beckett – Cicle Màquina Persona

Cycle of readings, shows and debates over the complex phenomenon of the human and machine relationship / Cicle de lectures, espectacles i debats sobre el complexe fenomen de les relacions entre humans i màquines

14/02/2022 - 10/04/2022

IED – Designing for the Many

An interdisciplinary academic laboratory formed by all the students of the IED Barcelona Center de Disseny Master courses / Un laboratori acadèmic interdisciplinar format per tots els estudiants dels cursos Master de IED Barcelona Centre de Disseny.

 

Sign up to make sure you never miss a deadline and have direct access to materials related to the ISEA2022 Conference.

Keep me updated

UOC CCCB Centre d'art Santa Mònica logo new art foundation Hac Te (Hub d'Art, Ciència i Tecnologia) Logo Macba Ajuntament de Barcelona Barcelona Capital Cultural i Científica logo institut ramon llull

Go to top