Isea 2022 - Possibles

Museu de Ciències Naturals de Barcelona – EN RESIDÈNCIA

Image: Pere Vivas

This activity is part of the process of creating Martí Madaula EN RESIDÈNCIA at the Institut Vapor del Fil, where a group of 1st year ESO students from the Institut Vapor del Fil (Sant Andreu) and their teachers take part. The creation process of Martí Madaula at the Vapor del Fil Institute is one of the 26 creation processes that are being developed in the context of the 13th edition of EN RESIDÀNCIA (September 2021-June 2022).

People, technology and objects related to space expeditions – and to the moon in particular – are one of the mainstays of the explorations and research carried out by Martí Madaula and the young people involved in this creative process. A process still alive, which can be followed on the blog documenting the day-to-day running of this residence.

The Terrat Viu of Museu de Ciències de Barcelona will be the point from which the young participants in this project will be able to make an observation in interaction with Kike Herrero, the researcher of the Institute of Space Studies (IEEC), who will travel expressly in Barcelona from the Parc Astronòmic del Montsec (PAM). Initially scheduled for March, this observation had to be suspended due to adverse weather conditions. Although the creation process of Martí Madaula and the group of young people is already at a much more advanced stage, the nocturnal observation of the moon is expected to provide nutrients to a creation process that will be presented publicly at the end of May. . It will be in La Capella, in the context of “Per Capítols”, the exhibition that from May 24 to July 3 will host the works and the creation processes of six of the creation processes of the current edition of EN RESIDÈNCIA.

EN RESIDÈNCIA at the institutes of Barcelona is a program promoted jointly by the Institut de Cultura de Barcelona and the Consorci d’Educació de Barcelona. The association A Bao A Qu took part in conceiving the program, an entity that is also in charge of curating and coordinating the process of creating Martí Madaula at the Vapor del Fil Institute.

EN RESIDÈNCIA offers a shared workspace between artists, students and teachers of public secondary schools. Throughout the course, and within the school hours, creators of very different disciplines and generations develop a process of artistic creation together with a group of young people, from ideation to public presentation.


Aquesta activitat forma part del procés de creació de Martí Madaula EN RESiDÈNCiA a l’Institut Vapor del Fil, on participen un grup d’alumnes de 1r d’ESO de l’Institut Vapor del Fil (Sant Andreu) i les seves docents. El procés de creació de Martí Madaula a l’Institut Vapor del Fil és un dels 26 processos de creació que s’estan desenvolupant en el context de la 13a edició d’EN RESiDÈNCiA (setembre 2021-juny 2022).

Les persones, la tecnologia i els objectes vinculats amb les expedicions a l’espai -i a la lluna en particular- són un dels eixos articuladors de les exploracions i investigacions realitzades per Martí Madaula i els joves que participen en aquest procés de creació. Un procés encara viu, que es pot seguir al blog  que documenta el dia a dia d’aquesta residència. 

El Terrat Viu del Museu de Ciències de Barcelona serà el punt des del qual els joves participants en aquest projecte podran fer una observació en interacció amb Kike Herrero, l’investigador de l’Institut d’Estudis Espacials (IEEC), que es desplaçarà expressament a Barcelona des del Parc Astronòmic del Montsec (PAM). Inicialment prevista pel mes de març, aquesta observació es va haver de suspendre per causa de la climatologia adversa. Tot i que el procés de creació de Martí Madaula i el grup de joves ja està en una fase molt més avançada, s’espera que l’observació nocturna de la lluna aporti nutrients a un procés de creació que es presentarà públicament a finals de maig. Serà a La Capella, en el context de “Per Capítols”, l’exposició que del 24 de maig al 3 de juliol acollirà les obres i els processos de creació de sis dels processos de creació de l’actual edició d’EN RESiDÈNCiA. 

EN RESiDÈNCiA als instituts de Barcelona és un programa promogut conjuntament per l’Institut de Cultura de Barcelona i el Consorci d’Educació de Barcelona. En la ideació del programa hi va participar l’associació A Bao A Qu, entitat que també s’ocupa del  comissariat i la coordinació del procés de creació de Martí Madaula a l’Institut Vapor del Fil.

EN RESiDÈNCiA proposa un espai de treball compartit entre artistes, alumnes i docents de centres públics d’educació secundària. Al llarg de tot un curs, i dins de l’horari lectiu, creadors i creadores de disciplines i generacions molt diverses desenvolupen un procés de creació artística juntament amb un grup de joves, des de la ideació fins a la presentació pública.

Sign up to make sure you never miss a deadline and have direct access to materials related to the ISEA2022 Conference.

Keep me updated

UOC CCCB Centre d'art Santa Mònica logo new art foundation Hac Te (Hub d'Art, Ciència i Tecnologia) Logo Macba Ajuntament de Barcelona Barcelona Capital Cultural i Científica logo institut ramon llull

Go to top