Isea 2022 - Possibles

ACVIC – Art Generatiu i Interactiu, xerrada d’Anna Carreras

Interactive installations and generative art invite the programming of algorithms, the construction of mechanical inventions or electronic circuits. All this to create audiovisual experiences and artistic pieces in which the public participates or which evolve and are never the same. How do we work with digital artists who use the medium as a raw material?

On May 31, digital artist Anna Carreras will give a talk at ACVIC entitled Art Generatiu i Interactiu: Artistes Geeks que fem Art Amb Codi where she will address all of these issues.


Les instal·lacions interactives i l’art generatiu conviden a programar algoritmes, construir invents mecànics o circuits electrònics. Tot plegat per crear experiències audiovisuals i peces artístiques en que el públic participa o que evolucionen i no son mai iguals. Com treballem els artistes digitals que emprem el mitjà com a matèria primera?

El 31 de maig, l’artista digital Anna Carreras oferirà una xerrada a l’ACVIC sota el títol Art Generatiu i Interactiu: Artistes Geeks que fem Art Amb Codi on abordarà totes aquestes qüestions.

Sign up to make sure you never miss a deadline and have direct access to materials related to the ISEA2022 Conference.

Keep me updated

UOC CCCB Centre d'art Santa Mònica logo new art foundation Hac Te (Hub d'Art, Ciència i Tecnologia) Logo Macba Ajuntament de Barcelona Barcelona Capital Cultural i Científica logo institut ramon llull

Go to top