Isea 2022 - Possibles

Jardins Fundació Muñoz Ramonet – Cicle ‘Ecosistemes híbrids en un paisatge urbà’

The gardens of the Julio Muñoz Ramonet Foundation will host a cycle Hybrid ecosystems in an urban landscape, which from June 7 to 15 programs a series of activities that share scientific knowledge, citizen science, art and journalism. Take a look to the full program of activities below.

Curated by La Mandarina de Newton
With the collaboration of Ajuntament de Barcelona


Els jardins de la Fundació Julio Muñoz Ramonet acolliran el cicle Ecosistemes híbrids en un paisatge urbà, que del 7 al 15 de juny programa una sèrie dactivitats que posen en comú el coneixement científic, la ciència ciutadana, l’art i el periodisme. Consulta el programa complet d’activitats a continuació.

Comissariat per La Mandarina de Newton  
Amb la col·laboració de Ajuntament de Barcelona

Dimarts 07/06
11:00h Quantum, Art and Uncertainty

Diàleg entre l’artista Paul Thomas i el professor ICREA de l’ICFO Maciej Lewenstein

Diumenge 12/06
12:00h La Física de la dansa

Taller-xerrada a càrrec de la Irene Lapuente de la Mandarina de Newton
dins del programa C13NCI4RT

Dilluns 13/06
17:00h Mapa Sonor

A càrrec de Víctor Jiménez i Marc Aguilar de Bit Lab Cultural SCCL

17:30 h Escoltant els ocells
A càrrec d’Eloïsa Matheu de Natura Sonora

Dimarts 14/06
17:00h Mosquito Alert

A càrrec d’Isis Sanpera, John Palmer, Roger Eritja i Alex Richter-Boix de
la UPF i el CREAF

17:30 h Mirant la vida
Diàleg amb Rubén Duro de Science into Images

18:00 h Presentació del llibre La ciencia de la microbiota, de Cristina
Sáez i Fundació Alícia

Diàleg amb Cristina Sáez

Dimecres 15/06
17:00h Memòries de l’art i la ciència de l’olor
A càrrec de Rosa Arias, Mar Escarrabill i Isidora Fernández de Science
for Change

Sign up to make sure you never miss a deadline and have direct access to materials related to the ISEA2022 Conference.

Keep me updated

UOC CCCB Centre d'art Santa Mònica logo new art foundation Hac Te (Hub d'Art, Ciència i Tecnologia) Logo Macba Ajuntament de Barcelona Barcelona Capital Cultural i Científica logo institut ramon llull

Go to top