Isea 2022 - Possibles

IED – Designing for the Many

Designing for the Many is an interdisciplinary academic laboratory formed by all the students of the IED Barcelona Center de Disseny Master courses. Through creative and experimental practices, DFTM bases its methodology on research through design and design by doing, and aims to investigate the capacity, strategies and impact of design on the construction of our society, questioning cultural, productive, economic and political aspects of it. DFTM explores the limits of the possible and brings them closer to the present continuum.


Designing for the Many és un laboratori acadèmic interdisciplinar format per tots els estudiants dels cursos Master de IED Barcelona Centre de Disseny. Mitjançant pràctiques creatives i experimentals, DFTM basa la seva metodologia en research through design i design by doing, i té l’objectiu d’investigar sobre la capacitat, les estratègies i la repercusió del disseny en la construcció de la nostra societat, posant en qüestió aspectes culturals, productius, econòmics i polítics de la mateixa. Així DFTM explora els límits del possible i els apropa al present continu.

Sign up to make sure you never miss a deadline and have direct access to materials related to the ISEA2022 Conference.

Keep me updated

UOC CCCB Centre d'art Santa Mònica logo new art foundation Hac Te (Hub d'Art, Ciència i Tecnologia) Logo Macba Ajuntament de Barcelona Barcelona Capital Cultural i Científica logo institut ramon llull

Go to top