Isea 2022 - Possibles

FAD Fòrum – Intel·ligència artificial, arts i disseny

The FAD Forum is the annual cycle where topics of interest to the professional community of the different creative disciplines are addressed in a transversal way. These topics are always chosen in terms of their social, economic and environmental significance.

In 2022, the FAD Forum will focus on “Artificial Intelligence, Arts and Design”, in other words, in creating in the age of algorithms and data.

The FAD Forum ’22 will be take place during a day of talks and masterclasses on June 17 where architects, designers, artists and craft artists will be able to discover, with the help of great pioneering names in Artificial Intelligence from the current creative scene, what are the opportunities, virtues and dangers that derive from it.

More information about the full program here


El FAD Fòrum és el cicle anual  on s’aborden de manera transversal temes d’interès per la comunitat professional de les diferents disciplines creatives, temes sempre escollits en clau de la seva transcendència social, econòmica i mediambiental.

L’any 2022, el FAD Fòrum  es centrarà en el tema «Intel·ligència artificial, arts i disseny», o dit en altres paraules, crear en l’era dels algoritmes i les dades. 

A nivell d’activitats, el FAD Fòrum ’22 es concretarà en una jornada de talks i masterclasses el dia 17 de juny on arquitectes, dissenyadores, artistes i artesans podran descobrir, de la mà de grans noms pioners en la Intel·ligència Artificial de l’escena creativa actual, quines son les oportunitats, virtuts i perills que se’n deriven.

Més informació sobre el programa complet aquí

FAD – El millor disseny de l’any

It is an essential sample of what has happened to design and architecture in the last year. The exhibition includes more than four hundred pieces, finalists or winners of the awards in the different design disciplines organized by the FAD associations for more than 50 years, evaluated by prestigious professional juries in the fields of industrial design (ADI Awards), graphic design and visual communication (ADG Laus Awards), and architecture and interior design (FAD Awards).

The exhibition can be visited following different routes, related to the values of the New European Bauhaus: beauty, inclusion and sustainability. A fourth tour highlights the most innovative works for their technology. It is also possible to follow the jury’s selection in each of its disciplines.

Guided tour for ISEA2022 Barcelona’s participants: June 16 from 11.30am to 12.30pm (max. 15 people). Tour in English. 


Es tracta de la mostra imprescindible per conèixer què ha passat en el disseny i l’arquitectura en el darrer any. A l’exposició s’hi poden veure més de quatre-centes obres, finalistes o guanyadores dels premis en les diferents disciplines del disseny que organitzen les associacions del FAD des de fa més de 50 anys, avaluats per jurats professionals de prestigi en els àmbits del disseny industrial (Premis ADI), el disseny gràfic i la comunicació visual (Premis ADG Laus), i l’arquitectura i l’interiorisme (Premis FAD).

L’exposició es pot visitar seguint diferents recorreguts, relacionats amb els valors de la Nova Bauhaus Europea: bellesa, inclusió i sostenibilitat. Un quart recorregut destaca les obres més innovadores per la seva tecnologia. També es pot optar per seguir la selecció del jurat en cadascuna de les seves disciplines.

Visita guida pels participants a ISEA2022 Barcelona: 16 de Juny de 11.30h a 12.30h (màx. 15 persones). Visita en anglès.

 

Sign up to make sure you never miss a deadline and have direct access to materials related to the ISEA2022 Conference.

Keep me updated

UOC CCCB Centre d'art Santa Mònica logo new art foundation Hac Te (Hub d'Art, Ciència i Tecnologia) Logo Macba Ajuntament de Barcelona Barcelona Capital Cultural i Científica logo institut ramon llull

Go to top