Isea 2022 - Possibles

IED – Hemeroteca Digital

HEMEROTECA DIGITAL – POSSIBLES collects the news that happened in supposed futures with the aim of exploring situations and speculating on events, observing through them the capacity of design and the repercussion that it has on the construction of our continuous future / present.

This initiative stems from the collaboration between ISEA 2022 Barcelona (1) and the D4TM (Designing For The Many) subject of the IED Barcelona School (2) during the 2021-2022 academic year.

The news collected in the HEMEROTECA DIGITAL – POSSIBLES, as future situations that occurred, served as the basis for the design of postcards that, coming from the future to the present, announced in the first person and in an affective way the experience of what happened.

The HEMEROTECA DIGITAL – POSSIBLES opens to the public at the Ignasi Iglésias-Can Fabra Library as an open provocation for citizens to speculate on possible futures and the role of design in relation to it.


HEMEROTECA DIGITAL – POSSIBLES recull les notícies succeïdes en suposats futurs amb l’objectiu d’explorar situacions i especular successos, observant a través d’ells la capacitat del disseny i la repercussió que aquest té en la construcció del nostre futur / present continu.

Aquesta iniciativa neix de la col·laboració entre l’ISEA 2022 Barcelona (1) i l’assignatura D4TM (Designing For The Many) de l’Escola IED Barcelona (2) durant l’any acadèmic 2021-2022.

Les notícies recollides a l’HEMEROTECA DIGITAL – POSSIBLES, com a situacions futures succeïdes, van servir com a base per al disseny de postals que venint del futur al present anunciaven en primera persona i de forma afectiva la vivència del que ha passat.

L’HEMEROTECA DIGITAL – POSSIBLES s’obre al públic a la Biblioteca Ignasi Iglésias-Can Fabra com una provocació oberta als ciutadans per especular sobre els possibles futurs i el paper del disseny en relació amb això.

Sign up to make sure you never miss a deadline and have direct access to materials related to the ISEA2022 Conference.

Keep me updated

UOC CCCB Centre d'art Santa Mònica logo new art foundation Hac Te (Hub d'Art, Ciència i Tecnologia) Logo Macba Ajuntament de Barcelona Barcelona Capital Cultural i Científica logo institut ramon llull

Go to top