Isea 2022 - Possibles

Artworks

11/06/2022 - 18/06/2022 from 11:00h to 20:00h / Opening June 11, 19:00h

DïaloG, Refik Anadol and Maurice Benayoun

DïaloG is an interactive urban media art installation exploring the themes of alterity, strangeness, and immigration, in a performative way. / DïaloG és una instal·lació interactiva d'art mediàtic urbà que explora els temes de l'alteritat, l'estranyesa i la immigració, d'una manera performativa.

June 10 to 16

EINA – Birding the Future, by Krista Caballero & Frank Ekeberg

Birding the Future is an ongoing artwork that explores current extinction rates by focusing on the warning abilities of birds as bioindicators of environmental change. The installation invites visitors to listen to endangered and extinct bird calls and view visionary avian landscapes through stereographs and video. / Birding the Future és una obra d'art en curs que explora les taxes d'extinció actuals centrant-se en les capacitats d'advertència dels ocells com a bioindicadors del canvi ambiental. La instal·lació convida els visitants a escoltar els crits d'ocells en perill d'extinció i extingits i a veure paisatges aviaris visionaris a través d'estereografies i vídeos.

Sign up to make sure you never miss a deadline and have direct access to materials related to the ISEA2022 Conference.

Keep me updated

UOC CCCB Centre d'art Santa Mònica logo new art foundation Hac Te (Hub d'Art, Ciència i Tecnologia) Logo Macba Ajuntament de Barcelona Barcelona Capital Cultural i Científica logo institut ramon llull

Go to top