Isea 2022 - Possibles

Extended Program

Extended Program

jan 2022 - nov 2022

Xarxa de Biblioteques Municipals – Exposició l’ètica de les màquines

Price: Free / Gratuïta

More information: https://bibliotecavirtual.diba.cat/

Traveling exhibition, consult this link for further information about the locations

Original idea, contents and coordination: Cosicosa Association

Machine Ethics is a traveling and participatory pop-up exhibition aimed at exploring the complexities and ethical and social challenges associated with the impact of the use, design and development of intelligent systems in everyday life.

The exhibition is divided into three main blocks: 1- Smart technologies, 2- Areas where smart technologies are very present (care and body, leisure and home, professional field and education) , 3- The use and design of smart technologies pose ethical and social challenges.


Exposició itinerant, consulta aquest enllaç per a més informació sobre les ubicacions.

Idea original, continguts i coordinació: Associació Cosicosa

L’ètica de les màquines és una exposició pop-up itinerant i participativa orientada a explorar les complexitats i els desafiaments ètics i socials vinculats a l’impacte de l’ús, disseny i desenvolupament de sistemes intel·ligents en la vida quotidiana.

L’exposició s’articula en tres grans blocs: 1- Tecnologies intel·ligents, 2- Àmbits on les tecnologies intel·ligents estan molt presents (les cures i el cos, oci i llar, l’àmbit professional i l’educació), 3- L’ús i el disseny de tecnologies intel·ligents comporten reptes ètics i socials.

⟵ Return to Extended Program

Sign up to make sure you never miss a deadline and have direct access to materials related to the ISEA2022 Conference.

Keep me updated

UOC CCCB Centre d'art Santa Mònica logo new art foundation Hac Te (Hub d'Art, Ciència i Tecnologia) Logo Macba Ajuntament de Barcelona Barcelona Capital Cultural i Científica logo institut ramon llull

Go to top