Isea 2022 - Possibles

Extended Program

Extended Program

11/06/2022 al 18/06/2022

Sónar – SónarÀgora & Screenings

ISEA2022 Barcelona and Sónar, with the coordination of the new Art, Science and Technology Hub from Barcelona, Hac Te, present an alliance with the aim of promoting the rellations between the academic and research community, the artists and the public.

Within this collaboration, Sónar co-presents three sessions of screenings from ISEA Conference Program on the topic of future possibilities regarding gender, environment, human rights and machines.

At the same time, ISEA2022 Barcelona collaborates in the new SonarÀgora debate area, which will host a series of masterclasses, workshops and other activities. These are aimed at professionals in the creative industries, designed to help them get to grips with the themes of Sónar+D 2022 (Web3, AI, Ecology).


ISEA2022 Barcelona i Sónar, sota la coordinació del nou Hub d’Art, Ciència i Tencologia de Barcelona, Hac Te, s’alien amb l’objectiu de promoure les sinergies entre la comunitat acadèmica i centrada en la recerca, els artistes i el públic.

En el marc d’aquesta col·laboració, Sónar co-presenta tres sessions de screenings de l’ISEA Conference Program que abordaran els futurs possibles en relació a temàtiques con el gènere, el mediambient, els drets humans o les relacions entre persones i màquines.

Alhora, ISEA2022 Barcelona col·labora en el nou SonarÀgora, un espai de debat que acollirà una sèrie de masterclasses, workshops i altres activitats. Estan dirigides a professionals de les indústries creatives amb la finalitat d’ajudar-los a aprofundir en els temes de Sónar+D 2022 (Web3, IA, Ecologia).

⟵ Return to Extended Program

Sign up to make sure you never miss a deadline and have direct access to materials related to the ISEA2022 Conference.

Keep me updated

UOC CCCB Centre d'art Santa Mònica logo new art foundation Hac Te (Hub d'Art, Ciència i Tecnologia) Logo Macba Ajuntament de Barcelona Barcelona Capital Cultural i Científica logo institut ramon llull

Go to top