Isea 2022 - Possibles

Extended Program

Extended Program

June 17 12:00h

Graner, centre de creació de dansa i arts vives – Obertura de procés de HUERTO, de Paula Quintana

Typology:

Price: Free / Gratuïta

Venue: Graner

More information: http://www.granerbcn.cat

HUERTO is an artwork in which astrophysical sciences, biochemical sciences and the so-called ‘occult sciences’, traversed by physical and organic experience. HUERTO places the body not as a tool but as a source of knowledge in itself, made up of systems and knowledge that dialogue and intertwine. A process developed by a team of artistic, scientific and technical professionals who work together in each and every phase of research and creation. A process that addresses this relationship between areas of knowledge without hierarchies, making all components at the service of their common interaction. It focuses not only on the consequences but on the reciprocal action itself, investigating the subtle time-space boundary in which each discipline would cease to be itself to be diluted into something else. An approach that opens up new possibilities and cognitive, imaginative and sensory experiences. The body as the fractal reflection of the movement of the cosmos, the microscopic realm and the social gesture, crossed by the ubiquity of a pulsation. Own observation from each of the disciplines involved: astrophysics, biomolecular, linguistic, sound and scene.

To reserve a place, please contact [email protected]


HUERTO és un treball artístic en què conviuen ciències astrofísiques, ciències bioquímiques i les anomenades ‘ciències ocultes’, travessades des de l’experiència física i orgànica. HUERTO situa el cos no com a eina sinó com a font de saber en si mateix, conformat per sistemes i coneixements que dialoguen i s’entrellacen. Un procés desenvolupat per un equip de professionals artístics, científics i tècnics que treballen de manera conjunta en totes i cadascuna de les fases de la investigació i la creació. Un procés que aborda aquesta relació entre àrees de coneixement sense jerarquies, fent que tots els components estiguin al servei de la seva comuna interacció. Es posa el focus no sols en les conseqüències sinó en la pròpia acció recíproca, investigant en el subtil temps-espai frontera en què cada disciplina deixaria de ser ella mateixa per diluir-se en una altra cosa. Un acostament que obre noves possibilitats i experiències cognitives, imaginatives i sensorials. El cos com el reflex fractal del moviment del cosmos, del regne microscòpic i del gest social, travessats per la ubiqüitat d’una pulsació. Una observació pròpia des de cadascuna de les disciplines implicades: astrofísica, biomolecular, lingüística, so i escena. 

Per reservar una plaça, contacta a [email protected]

Venue

  • Graner

Carrer Jane Addams, 14-16, Barcelona

⟵ Return to Extended Program

Sign up to make sure you never miss a deadline and have direct access to materials related to the ISEA2022 Conference.

Keep me updated

UOC CCCB Centre d'art Santa Mònica logo new art foundation Hac Te (Hub d'Art, Ciència i Tecnologia) Logo Macba Ajuntament de Barcelona Barcelona Capital Cultural i Científica logo institut ramon llull

Go to top