Isea 2022 - Possibles

Extended Program

Extended Program

12/05/2022 17:00-18:00h

ESDi School of Design – Medusa Alga Laguna (Online)

Typology:

Price: Free with prior registration / Gratuïta amb inscripció prèvia

More information: https://us06web.zoom.us/webinar/register/6716509879368/WN_3RDbuj9zRRO9MO2VtbVNQQ

Postponed to May 12 / Posposat al 12 de maig

Artist Tue Greenfort talks about his participation at the Venice Biennale 2022. Moderated by Christian Alonso (ESDi School of Design-University Ramon Llull). 

Tue Greenfort’s interdisciplinary practice deals with issues such as public space, nature and culture. Interweaving these subjects with the language of art and research the artist formulates a critique of current economical and scientific production modes. Fascinated by the dynamics in the natural world, Greenfort’s work often revolves around ecological thinking and its history, including the environment, social relations, and human subjectivity. 

Tue Greenfort lives and works in Denmark and Berlin. He is represented by König Galerie. Selection of group and solo shows: SculptureCenter (2013), dOCUMENTA(13), Berlinische Galerie (2012), South London Gallery (2011), Kunstverein Braunschweig (2008) and Secession, Vienna (2007). Publications: „Linear Deflection“, published by Walther König in 2009 and „Photosynthesis“, published by Sternberg Press in 2006.


L’artista Tue Greenfort parla de la seva participació a la Biennal de Venècia 2022. Moderat per Christian Alonso (ESDi School of Design-Universitat Ramon Llull).

La pràctica interdisciplinària de Tue Greenfort tracta temes com l’espai públic, la natura i la cultura. Entrellaçant aquests temes amb el llenguatge de l’art i la recerca, l’artista formula una crítica als modes de producció econòmics i científics actuals. Fascinat per la dinàmica del món natural, el treball de Greenfort sovint gira al voltant del pensament ecològic i la seva història, incloent el medi ambient, les relacions socials i la subjectivitat humana.

Tue Greenfort viu i treballa a Dinamarca i Berlín. Està representat per König Galerie. Selecció d’exposicions col·lectives i individuals: SculptureCenter (2013), dOCUMENTA(13), Berlinische Galerie (2012), South London Gallery (2011), Kunstverein Braunschweig (2008) i Secession, Viena (2007). Publicacions: “Linear Deflection”, publicat per Walther König el 2009 i “Photosynthesis”, publicat per Sternberg Press el 2006.

⟵ Return to Extended Program

Sign up to make sure you never miss a deadline and have direct access to materials related to the ISEA2022 Conference.

Keep me updated

UOC CCCB Centre d'art Santa Mònica logo new art foundation Hac Te (Hub d'Art, Ciència i Tecnologia) Logo Macba Ajuntament de Barcelona Barcelona Capital Cultural i Científica logo institut ramon llull

Go to top