Isea 2022 - Possibles

Extended Program

Extended Program

10/06/2022 - 16/06/2022 19:00h

CosmoCaixa – Projeccions in the planetarium

Price: 6€

Venue: CosmoCaixa

More information: http://cosmocaixa.org

Collection of three of the projections presented at the CosmoCaixa planetarium within the NEO program from Fundació La Caixa. NEO is a project that brings together different scientific and technological disciplines to approach today’s great challenges through the most innovative artistic forms and practices.

From June 10 to 16, CosmoCaixa will offer the following consecutive projections on the planetarium:

-HINTER by Alba Corral. In this piece, the artist creates music through his alter ego, Namba, to present a work of hypermedia poetry. It is named after the German artist, mathematician, architect and painter Hans Hinterreiter, an expert in geometry and the study of color and patterns, visualizes dream space and marine worlds. In Hinter 2021, immersive language experimentation follows its course and adds a sound layer. Made using 3D tools such as Unity and Blender, it also uses the Processing tool to create textures in real time.

-ONIONLAB’S PARADOXA – Paradoxa is a temporary journey where travelers are trapped in a loop of events that predestine them to continue traveling in time. This immersive audiovisual piece makes us reflect on the uncertainty of the future. Time travel has always been a fascinating issue from the point of view of science fiction, logic, physics or even philosophy. Paradoxa visuals consist of complex structures, imaginary spaces, and time machines that help transport the audience on a journey of experiences and sensations.

-RADICAL COMPROMISE by Daniel Červenka, Signal Production and Planetum(Prague Planetarium).


Recull de tres de les projeccions presentades al planetari de CosmoCaixa dins del programa NEO de Fundació La Caixa. Neo és un projecte que uneix diferents disciplines cientí­fiques i tecnològiques per apropar els grans reptes actuals a través de les formes i pràctiques artístiques més innovadores. Té lloc el tercer divendres de cada mes amb periodicitat trimestral al CosmoCaixa.

Del 10 al 16 de juny, el CosmoCaixa oferirà un passi de les següents projeccions al planetari:

-HINTER d’Alba G. Corral. Una peça en la qual l’artista crea també la música mitjançant el seu alter ego, Namba, per presentar un treball de poesia hipermèdia. La peça, que porta el nom de l’artista, matemàtic, arquitecte i pintor alemany Hans Hinterreiter, expert en geometria i en l’estudi del color i els patrons, visualitza l’espai i mons marins onírics. A Hinter 2021, l’experimentació del llenguatge immersiu segueix el seu curs i hi afegeix una capa sonora. Feta mitjançant eines de 3D com Unity i Blender, també fa servir l’eina Processing per crear textures en temps real. 

-PARADOXA d’Onionlab. Un viatge temporal on els viatgers queden atrapats en un loop d’esdeveniments que els predestinen a continuar viatjant en el temps. Aquesta peça audiovisual inmersiva ens fa reflexionar en la incertesa del futur. Els viatges en el temps sempre han sigut una qüestió fascinant des del punt de vista de la ciència-ficció, la lògica, la física o fins i tot la filosofia. Els visuals de Paradoxa consisteixen en estructures complexes, espais imaginaris i màquines del temps que ajuden a transportar el públic en un viatge d’experiències i sensacions.

-RADICAL COMPROMISE de Daniel Červenka, Signal Production i Planetum (Planetari de Praga).

Venue

  • CosmoCaixa

Carrer Isaac Newton, 26, Barcelona

⟵ Return to Extended Program

Sign up to make sure you never miss a deadline and have direct access to materials related to the ISEA2022 Conference.

Keep me updated

UOC CCCB Centre d'art Santa Mònica logo new art foundation Hac Te (Hub d'Art, Ciència i Tecnologia) Logo Macba Ajuntament de Barcelona Barcelona Capital Cultural i Científica logo institut ramon llull

Go to top