Isea 2022 - Possibles

Extended Program

Extended Program

10/06/2022 18:30h

Casa Amèrica Catalunya –  Tortuous Drift, Karla Brunet

Typology:

Price: Free / Gratuït

More information: http://karlabru.net/site/

Moving images and sounds recorded in selected locations of the Mediterranean as Ceuta, Gibraltar, Valencia, Ebro’s Delta, Formentera, Ibiza, Malta, Sardinia, Sicilia, and Cyprus create Tortuous Drift.  Each place has a particularity, whether geographical, subjective, social, or environmental. For example, Ceuta and Gibraltar are the entrance gate to the Sea as they are a very regulated frontier between Europe and Africa. Islands on the central Mediterranean are the entrance gate to the majority of the attempts to arrive in Europe and it states the greater number of deaths by drowning. Western Mediterranean has the saltiest sea and Ebro’s Delta is one of the areas at great risk of being flooded with global warming.

Data visualizations of salinity, conductivity, temperature, and pH of the water collected during the field trips are mixed in the performance as animated graphs, molecules and numbers. These visualizations raise questions of acidification of the sea and global warming. Another date used in the performance is the statistics of drowned persons trying to cross the sea in search of a better life. These data – social and environmental – are played together with images and sounds collected in the field trips.

In this performance layers of materials entangle together to construct a narrative with visuals and sounds. The live cinema performance is ephemeral; a time-based event that recreates the experience of sensing the Mediterranean Sea. Tortuous Drift creates a statement of this journey. It’s not a drift in a straightforward way, it’s complex, sinuous, and tangled like the feelings and stories lived in the sea. 

The performance will be presented on June 10 in Casa Amèrica Catalunya, entity that works on the links between Latin America and Catalonia, which understands culture as a tool to understand and approach the realities of the different peoples at both sides of the Atlantic.

A project by:

 • Direction/Live Performance by Karla Brunet
 • Videos and audio by Karla Brunet
 • Sound design by Rodrigo Ramos
 • Animations by Flora Benedito, Thaiane Cerqueira, Brisa Brasileiro
 • Data visualization by Flora Benedito, Thaiane Cerqueira, Karla Brunet
 • Molecules by Dr. Sabrina T. Martinez

Les imatges en moviment i els sons gravats en llocs seleccionats de la Mediterrània com Ceuta, Gibraltar, València, el Delta de l’Ebre, Formentera, Eivissa, Malta, Sardenya, Sicília i Xipre creen Tortuous Drift. Cada lloc té una particularitat, ja sigui geogràfica, subjectiva, social o ambiental. Per exemple, Ceuta i Gibraltar són la porta d’entrada al mar ja que són una frontera molt regulada entre Europa i l’Àfrica. Les illes de la Mediterrània central són la porta d’entrada a la majoria dels intents d’arribada a Europa i suposen el major nombre de morts per ofegament. El Mediterrani occidental té el mar més salat i el Delta de l’Ebre és una de les zones amb major risc d’inundació per l’escalfament global.

Les visualitzacions de dades de salinitat, conductivitat, temperatura i pH de l’aigua recollida durant les sortides de camp es barregen en l’actuació com a gràfics animats, molècules i números. Aquestes visualitzacions plantegen preguntes sobre l’acidificació del mar i l’escalfament global. Una altra dada utilitzada en l’actuació són les estadístiques de persones ofegades que intenten creuar el mar a la recerca d’una vida millor. Aquestes dades, socials i ambientals, es reprodueixen juntament amb imatges i sons recollits en les sortides de camp.

En aquesta performance capes de materials s’entrellacen per construir una narració amb visuals i sons. L’actuació de cinema en directe és efímera; un esdeveniment basat en el temps que recrea l’experiència de sentir el mar Mediterrani. Tortuous Drift crea una declaració d’aquest viatge. No és una deriva d’una manera senzilla, és complexa, sinuosa i enredada com els sentiments i les històries viscudes al mar.

L’actuació es presentarà el pròxim 10 de juny a Casa Amèrica Catalunya, entitat que treballa per refermar els vincles que uneixen Llatinoamèrica i Catalunya, entenent la cultura com a lligam i com a eina per conèixer i apropar les realitats dels diferents pobles de banda i banda de l’Atlàntic.

Un projecte de:

 • Direcció/Actuació en directe de Karla Brunet
 • Vídeos i àudio de Karla Brunet
 • Disseny de so de Rodrigo Ramos
 • Animacions de Flora Benedito, Thaiane Cerqueira, Brisa Brasileiro
 • Visualització de dades a càrrec de Flora Benedito, Thaiane Cerqueira, Karla Brunet
 • Molècules de la Dra. Sabrina T. Martinez

Venue

 • Casa Amèrica Catalunya

Carrer Còrsega, 299, Barcelona

⟵ Return to Extended Program

Sign up to make sure you never miss a deadline and have direct access to materials related to the ISEA2022 Conference.

Keep me updated

UOC CCCB Centre d'art Santa Mònica logo new art foundation Hac Te (Hub d'Art, Ciència i Tecnologia) Logo Macba Ajuntament de Barcelona Barcelona Capital Cultural i Científica logo institut ramon llull

Go to top